SHPALLJA JUAJ U REGJISTRUA ME SUKSES

Çdo shpallje shqyrtohet në përputhje me rregullat e faqes sonë të internetit dhe publikohet brenda 2 orëve nga regjistrimi. Shpalljet të cilat regjistrohen pas orës 24 do të publikohen në mëngjes të nesërmen. Konfirmimi i shfaqjes së shpalljes në webfaqe dërgohet në emailin tuaj.


Vazhdo