Support

FAQ

1. Si të qasem në llogarinë time në Niskërko ?

  • Për tu qasur në niskërko.com klikoni mbi ikonën me ngjyrë të kaltër të qelt në maje të faqes. Pasi të klikoni mbi këtë ikonë ju do të dërgoheni tek faqja për t’u bërë login. Në atë faqe jepni informatat e kërkuara dhe klikoni Log In. Për më shumë shikoni njerën nga videot më poshtë.
  • 2. Si të krijojmë llogari në Niskërko ?

    Për të krijtar llogari në niskërko.com klikoni mbi butonin “Register” në maje të faqes. Pasi të klikoni atë buton, ju do të drejtoheni tek forma e regjistrimit. Pasi të jepni informatat e kërkuara klikoni Submit. Në email adresën të cilën ju e keni japur do të ju vie një link konfirimi. Klikoni linkun dhe pastaj llogarija juaj do të jetë krijuar.

    3. Si të publikojmë produkt në Niskërko ?

    Për të krijtar publikuar një produkt të cilin ju dëshironi të vendosni në shitje në platformën niskërko.com fillimisht ju duheni të qaseni në llogarinë tuaj. Nëse nuk keni krijuar një llogari atëherë krijoni një duke ndjekur udhëzimet e videos më poshtë. Pasi të qaseni në llogari klikoni butonin me shenjën + ku shkruan Posto. Jepni informatat e kërkuara në lidhje me produktin që ju dëshironi të vendosni në shitje në niskërko. Sigurohuni se keni mbushur të gjitha fushat e kërkuara dhe klikoni Submit. Postimi do të vlerësohet nga Niskërko nëse i përmbush kriteret e postimit. Nëse postimi i aprovohet do të publikohet në kategorinë përkatëse në Niskërko. Nëse postimi nuk i përmbush kriteret nuk do të postohet por ju mund të provoni përsëri.

    Video Ndihmëse